Reklama
 
Blog | Zdeněk Straka

MHD zdarma – to by se to žilo

Žádné podbízivé slogany, žádné lákání na různé výhody. Stačí jedno jediné. Ulevit všem.  Jízdné zdarma v MHD. Těm, co zdarma jezdí, nabídnout nějaký jiný, třeba kulturní benefit.

Nejlépe se žije lidem ve Frýdku-Místku. Jejich zastupitelé tam v roce 2011 schválili pro místní občany jízdné v MHD zdarma.  V současné době si libuje jak radniční koalice, tak i opozice. Přesto, že si město sáhlo hlouběji do kapsy a vydalo o šest milionů korun na dotacích pro MHD více, zdá se, že peníze tolik nechybí. Více jak 37% nárůst cestujících přinesl tomuto statutárnímu městu zlepšení životního prostředí, usměvavé obchodníky, kterým stouply tržby, zvýšil se počet přihlášených obyvatel a kasa se tak opět zaplní prostředky z druhé strany.

Před komunálními volbami toto téma otevřelo několik stran v mnoha městech ČR. Možná, že právě proto se dostaly do zastupitelstev radnic. K jejich škodě, jestli pouze hledaly líbivé slogany na předvolební plakáty, vědouce, že na ně volič uslyší.

V Praze si MHD zdarma dala jako jeden z bodů programu Česká pirátská strana. Přestože neexistuje analýza, která by vyčíslila finanční ztráty města – a o peníze jde městu přece především, jsou klady, které by toto opatření přineslo obyvatelstvu, více než výmluvné. Od již zmiňovaného zlepšení životního prostředí, průjezdnosti, koupěschopnosti, tak i, vztahovala-li by se na turisty a návštěvníky města, zvýšení cestovního ruchu. A kolik radosti by taková nadílka přinesla Pražanům! Čtyřčlenná rodina by ročně ušetřila až 24.000,-Kč. Nikdo z občanů by nežehral na drahý svoz odpadu, na cenu elektřiny, vody, nebo plynu. Město by pomohlo všem. V loňském roce byly náklady něco málo přes deset miliard korun. Úspora se dá najít v platech revizorů, pronájmech dobíjecích míst, odváděnými desátky do daňových rájů a tunelováním veřejných zakázek spojených s MHD. Navíc by mohlo něco kápnout z fondů EU na ekologii a rozvoj záchytných parkovišť. Tak se páni radní rychle zamyslete, ať není hlavním městem ČR třeba Frýdek-Místek.

Reklama